Menu

Disclaimer

1. In deze disclaimer bedoelen we met:

a. website: iedere webpagina waarin de uitgever een link naar deze disclaimer opneemt, met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
b. uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina, te weten Martini Online.
c. gebruik: onder andere bekijken, lezen, bewerken, invullen, inladen, inloggen, opvragen, kopiëren, bewaren, doorsturen, plegen van rechtshandelingen, etc.
d. u: de natuurlijke/rechtspersoon die deze website gebruikt.
e. inhoud: onder andere teksten, grafische voorstellingen, fotomaterialen, logo’s, geluidsfragmenten, videofragmenten, etc.

2. Deze disclaimer is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u met de disclaimer in.

3. Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van NLOnderwijsnieuws. Wij streven ernaar om deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Daarbij betracht NLOnderwijsnieuws grote zorgvuldigheid. Het is echter mogelijk dat inhoud van deze website toch verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.

4. NLOnderwijsnieuws kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de site of van de aangeboden informatie op https://nltransportnieuws.nl.

5. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. De Nationale Onderwijsgids kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze websites en/of pagina’s en van de informatie die daarop staat.

6. NLOnderwijsnieuws behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NLOnderwijsnieuws is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (de inhoud van) de website kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie of communicatie opleveren in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alles wat u vanuit de website verzendt.

8. U zult de uitgever beschermen tegen en vrijwaren van zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke maatregelen/veroordelingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, die door derden zijn ingesteld, gerelateerd aan uw gebruik van de website/uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook, of de rechten van derden.

9. Mocht u vragen of opmerkingen omtrent deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via info@nltransportnieuws.nl.

© 2024 NLTransport
Alle rechten voorbehouden
info@nltransportnieuws.nl
chevron-down